Autoryzacja płatności online lub offline

Od czego zależy sposób autoryzacji karty? Czemu czasem nie widać płatności w historii operacji? I w jaki sposób można spowodować niechaciany debet? Zapraszam do lektury wpisu o tym jak autoryzowane są karty.

Terminal POS - autoryzacja płatności online lub offline

Krótka historia autoryzacji

Banki od chwili, gdy Western Union w 1914 r. wprowadził pierwszą na świecie kartę kredytową, stale dążą do uproszczenia płatności kartowych. Kiedyś sprzedawca ręcznie przepisywał dane karty na specjalne blankiety, a potem (sic!) samodzielnie telefonował do banku i pytał o to, czy klient ma jakieś pieniądze na rachunku. Następnie przesyłał pocztą lub donosił do banku oryginalny blankiet i na jego podstawie rachunek klienta był obciążany.

Potem wprowadzono imprintery, czyli tak zwane żelazka. Sprzedawca wkładał kartę do terminala i przejeżdżał po nim, odbijając na specjalnym papierze wszystkie dane karty. Następnie dopisywał kwotę, datę i prosił klienta o podpis. Pomimo usprawnienia czasu realizacji płatności, ich rozliczanie nadal zależało od tego, kiedy sprzedawca dostarczy do banku wypełnione blankiety. Czas autoryzacji takiej transakcji przekraczał czasem nawet 2 miesiące!

Pierwsza autoryzacja płatności online

Przełomem był wydany przez niewielką wtedy firmę VeriFone (obecnie jedne z głównych graczy na rynku terminali) terminal ZON POS, który zapoczątkował technologię automatycznego łączenia się i weryfikowania salda na rachunkach klienta, przy pomocy połączenia telefonicznego. Technologia ta, stosowana jest po dziś dzień. Dzięki niej sklep jest w stanie sprawdzić, czy klient posiada na rachunku środki wystarczające na zakup towaru, a bank jest w stanie zablokować te środki do czasu faktycznego rozliczenia za sklepem, tak aby klient nie wydał więcej niż ma. Taka transakcja to płatność online, ponieważ terminal w sklepie podczas jej realizowania łączy się z serwerem banku.

Autoryzacja płatności online - terminal ZON POS

Jeśli płacimy kartą z autoryzacją online, to w sytuacji, gdy na koncie nie mamy wystarczającej ilości środków, bank po prostu odrzuci transakcję. To rozwiązanie skutecznie chroni przed nieświadomym (bądź świadomym) spowodowaniem niedopuszczalnego salda debetowego lub prościej debetu. Rozwiązanie to w dużej mierze uprościło kwestie rozliczania się pomiędzy sklepem a bankiem oraz zwiększyło bezpieczeństwo klienta.

Realizacja takiej transakcji wiąże się jednak z koniecznością połączenia terminala, czy to z kablem telefonicznym, czy już później z internetem. W niektórych miejscach na świecie ze względów technicznych takie połączenie jest bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe (statek, samolot, górzyste albo niedostępne rejony). Sama płatność również potrafi trwać od kliku do nawet kilkudziesięciu sekund, a czasem nawet minut, podczas których sklep mozolnie łączy się z systemem banku. Banki zaczęły więc szukać rozwiązania, które pozwoliłoby maksymalnie uprościć i przyspieszyć proces płacenia.

Autoryzacja offline

Rozwiązaniem okazały się transakcję offline, czyli takie, podczas których nie następuje połączenie pomiędzy terminalem w sklepie a bankiem. Przeprowadzenie takiej transakcji stało się możliwe dzięki wprowadzeniu standardu EMV, czyli chipów i mikroprocesorów, które są w stanie w bezpieczny sposób przechowywać zaszyfrowane dane na karcie. Po włożeniu karty do terminala ten odczytuje z niej jej numer oraz datę ważności, oraz tzw. PIN offline, czyli nasz kod PIN zaszyfrowany i zapisany na karcie. Wpisując PIN, terminal sprawdza, czy jest on zgodny z tym zapisanym na karcie. Dopiero po trzykrotnie błędnie wprowadzonym PIN-ie, terminal łączy się z serwerem banku. To rozwiązanie pozwoliło w znacznym stopniu przyspieszyć proces płacenia, pomijając czas potrzebny na połączenie z bankiem.

Minusy autoryzacji offline

Pomimo faktu, że płatność offline zazwyczaj jest szybsza niż online, ma jedną podstawową wadę: sklep nie wie, ile środków na rachunku ma klient. Jeśli mając na koncie 50 PLN, zapłacimy za coś 80 PLN, to sklep przyjmie taką płatność, ale podczas rozliczania na naszym koncie powstanie debet na kwotę 30 PLN. Taki debet jest tzw. niedozwolonym saldem debetowym i bank nalicza od niego normalne ustawowe odsetki jak od każdej należności. Jeśli dokonamy kilku takich transakcji offline, możemy spowodować debet sięgający kilkuset złotych i zrobimy to zupełnie nieświadomie.

Nie wiem czy już słyszeliście, ale od jakiegoś czasu dostępna jest świetna promocja Citibanku. Skorzystało już z niej bardzo wielu czytelników. Do zgarnięcia jest bon na 400 zł do drogerii Douglas. Wystarczy wyrobić bezwarunkowo bezpłatną kartę Citi Simplicity. Nie trzeba z niej korzystać, czegokolwiek nią kupować czy zatrzymać. Bon dostajemy za samo jej wyrobienie.

Więcej szczegółów w pełnej analizie promocji.

Jeśli codziennie dokonujemy wielu płatności to na naszym rachunku bankowym, może zapanować prawdziwy chaos. Rozliczenie płatności offline zależy od ustaleń banku i regulacji organizacji płatniczych i może trwać nawet 14 dni. Takie nagle rozliczające się płatności szybko spowodują pogubienie się w tym ile tak naprawdę mamy jeszcze pieniędzy.

Kiedy następuję autoryzacja płatności online, a kiedy offline

Niestety nie mamy wpływu na to, w jaki sposób autoryzowana jest płatność. To czy będzie to płatność online, czy offline zależy od ustawień karty i terminala. Baki w Polsce również podchodzą do kwestii autoryzacji transakcji. Jedne autoryzują karty jedynie online, inne zezwalają na transakcję zarówno offline, jak i online, a w niektórych płatności realizowane są jedynie offline. Najczęściej dochodzi do płatności offline, kiedy decydujemy się na płatność zbliżeniową, ale tutaj również wszystko zależy od ustawień terminala i samej karty.

Jak autoryzowane są karty w Polsce

Lokata 2-miesięczna Alior Bank - Ranking LokatAlior Bank — płatności online i offline. Bank nie informuje, od czego zależy tryb autoryzacji. Nie ma również możliwości wyłączenia płatności offline. Płatność offline może się rozliczać maksymalnie 14 dni. Generalnie jednak autoryzacja offline pojawia się najczęściej podczas płatności zbliżeniowych.

Lokata Nowy Gatunek BPH - Ranking LokatBPH — autoryzacja płatności online i offline. Proces autoryzacji jest zależny od ustawień terminala. Maksymalnie rozliczenie płatności następuje 1 dzień roboczy po tym, jak sklep prześle do banku informacje o transakcji.

Lokata Powitalna 1|2|3 - BZ WBK - Ranking LokatBZ WBK — autoryzacja płatności online i offline. Dostałem informację, że tryb autoryzacji zależy głównie od ustawień terminala, ale generalnie większość transakcji zbliżeniowych jest realizowana offline, a transakcje realizowane przy użyciu chipa, w większości autoryzowane są online. Bank losowo stosuje system zabezpieczenia i po którejś z kolei transakcji offline, wymusza autoryzację online, ale nie dostałem precyzyjnych informacji, kiedy to się dzieje. Możliwe jest wyłączenie autoryzacji offline, jednak wiąże się to z koniecznością zrezygnowania z płatności zbliżeniowych.

Karta Simplicity Citibank - Zapasowa karta kredytowaCitibank – autoryzacja płatności online i offline. Transakcje są autoryzowane ze względu na ustawienia karty i terminala. Bank daje możliwość wyłączenia autoryzacji offline, ale wiąże się to z koniecznością wyłączenia płatności zbliżeniowych. Rozliczenie płatności offline dla kart kredytowych trwa maksymalnie 14 dni, dla kart debetowych 7 dni.

Deutsche Bank autoryzacja płatności online i offline

Deutsche Bank – autoryzacja płatności online i offline. Bank nie informuje od czego zależy tryb autoryzacji. Nie ma również możliwości wyłączenia płatności offline.

Eurobank autoryzacja płatności online i offline

Eurobank – autoryzacja płatności online dla kart debetowych oraz online lub offline dla kart kredytowych. Wszystkie karty debetowe zawsze autoryzowane są online. W przypadku kart kredytowych transakcje zbliżeniowe realizowane są offline. Możemy wykonać operacje w trybie offline do łącznego poziomu 100 PLN, po którego przekroczeniu, karta wymusza autoryzację online. Bank nie daje możliwości wyłączenia autoryzacji offline.

Jak zamknąć konto Getin BankGetin Bank – Jeszcze czekam na odpowiedź z banku

 

Lokata Happy Plus Idea Bank - Ranking LokatIDEA Bank – autoryzacja płatności online. Bank zawsze weryfikuje saldo przed zrealizowaniem transakcji i zakłada blokadę autoryzacyjną.

ING autoryzacja płatności online i offlineING Bank Śląski – autoryzacja płatności online i offline. O tym w jaki sposób realizowana jest transakcja decydują ustawienia terminala. Nie ma możliwości wyłączenia płatności offline. W przypadku płatności offline sklep ma 11 dni kalendarzowych na przesłanie do banku rozliczenia.

inteligo-logo-bankInteligo –  autoryzacja płatności online i offline. Wszystkie transakcje zbliżeniowe wykonywane kartą Mastercard, są autoryzowane online. Transakcje zbliżeniowe do 50 PLN, wykonywane kartą Visą są realizowane offline, chyba że ustawienia terminala zakładają autoryzację online. Przy innych płatnościach głownie następuje autoryzacja online, choć zależy to od ustawień terminala. Nie ma niestety możliwości wyłączenia autoryzacji offline, ale można wyłączyć płatności zbliżeniowe, co w dużej mierze powoduje ograniczenie autoryzacji offline.

mBank –mBank autoryzacja płatności online i offline autoryzacja płatności online i offline. Forma autoryzacji zależy od ustawień karty i terminala. Bank pozwala wyłączyć funkcję płatności offline, w tym celu konieczny jest kontakt telefoniczny.

Konto 360 autoryzacja płatności online i offlineMillennium – płatności online i offline. Transakcje zbliżeniowe kartą Visa do kwoty 50 PLN najczęściej są autoryzowane offline, do łącznej kwoty 150 PLN. W przypadku płatności na wyższą kwotę następuję praktycznie zawsze autoryzacja online. W przypadku kart Maestro autoryzacja płatności jest zawsze online. Przy innych typach transakcji generalnie najczęściej dochodzi do autoryzacji płatności online, choć jest to zależne od ustawień terminala i karty.

orangefinOrange Finanse – autoryzacja płatności online i offline. Tryb autoryzacji zależy bezpośrednio od ustawień terminala oraz karty. Bank daje możliwość trwałego wyłączenia płatności offline, żeby to zrobić konieczny jest kontakt telefoniczny.

Jak zamknąć konto PekaoBank Pekao – autoryzacja płatności online i offline. tryb autoryzacji zależy od ustawień terminala. Nie ma możliwości wyłączenia płatności offline.

Konto walutowe PKO BPPKO BP – autoryzacja płatności online i offline. Sposób autoryzacji transakcji zależy od ustawień terminala. Generalnie autoryzacja offline pojawia się głównie podczas realizacji płatności zbliżeniowych do kwoty 50 PLN. Bank nie podał informacji o tym, czy jest jakiś limit maksymalny płatności offline.

Wymarzone Konto RaiffeisenRaiffeisen Polbank – autoryzacja płatności online i offline. Tryb autoryzacji zależy od ustawień terminala. Jest możliwość wyłączenia funkcjonalności autoryzacji płatności offline, ale wiąże się to z koniecznością wyłączenia płatności zbliżeniowych.

SMART Lokata Na Powitanie bank-smartBank Smart –  autoryzacja płatności online. Bank zezwala na autoryzację offline, ale jedynie w sytuacji awarii lub w przypadku transakcji zagranicznych. Nie ma możliwości wyłączenia płatności offline.

print_logoT-mobile Usługi Bankowe – autoryzacja płatności online i offline. Bank informuje, że tryb autoryzacji zależy od ustawień karty i terminala. Nie ma możliwości wyłączenia autoryzacji offline.

Nigdy więcej nie przegap żadnej promocji! Obserwuj blog Cardholder na Facebooku, Twitterze oraz Google +

Zapisz się do newslettera i otrzymuj ode mnie informacje o najlepszych bankowych promocjach.

lista mailingowa BTB obslugiwana jest przez FreshMail